Centrum Edukacji Artystycznej – Ewaluacja w szkołach artystycznych!

TO JEST ARCHIWALNA WERSJA STRONY CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

NOWA WITRYNA ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM – www.gov.pl/cea

Szanowni Państwo,

W witrynie ewaluacja prezentowane są przykłady dobrych praktyk edukacyjnych, które promowały osiągnięcia artystyczne, działania organizacyjne i rozwiązania metodyczne realizowane w szkołach artystycznych.

Dziękujemy Wszystkim, którzy zechcieli dotychczas podzielić się swoimi pomysłami, rozwiązaniami i sukcesami i nadal bardzo zachęcamy do udziału w naszym przedsięwzięciu.

Mając nadzieję, że Państwa pasja i pomysłowość zainspiruje inne szkoły lub placówki do stosowania innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych sprzyjających rozwojowi uczniów, bardzo prosimy o przesyłanie na adres j_bedner@wp.pl przykładów dobrych praktyk, uwzględniających:

  • tytuł/nazwę danego przedsięwzięcia
  • nazwę, adres szkoły lub placówki
  • informacje o autorze/autorach działania
  • opis dobrej praktyki, uwzględniający między innymi powody, dla których podjęto działanie; cele projektu; zastosowane rozwiązania organizacyjne, metodyczne lub dydaktyczne; czas realizacji projektu
  • rezultaty i korzyści (efekty, które powstały w wyniku realizacji działania)
  • załączniki np. zdjęcia, prezentacje, linki do stron zawierających inne materiały