Kategoria: Dobre praktyki w Pomaturalnych Szkołach Artystycznych

Dobre praktyki – Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie

Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie jest dwuletnią szkołą, w której dominuje praktyczny profil kształcenia. Działania praktyczne są ściśle skorelowane z programem kształcenia, a konkretne doświadczenia i umiejętności nabyte w Studium, pozwalają absolwentom znaleźć się na wymagającym rynku pracy. Dobre praktyki są od lat wpisane w