Kategoria: Przydatne materiały

Chińska lekcja edukacji

W zakładce "Materiały" ukazała się poniższa publikacja: » Każde dziecko rodzi się twórcze. Zamiast tłumić tę cechę, trzeba ją pielęgnować – mówi prof. Yong Zhao w rozmowie z Janem Gmurczykiem      
Rozmowa z Marzeną Żylińską

Rozmowa z Marzeną Żylińską

  Niszczarka marzeń Konsekwentnie ignorujemy fakt, że nasze dzieci w szkole się nudzą i są nieszczęśliwe. To barbarzyństwo! Rozmowa z Marzeną Żylińską Aleksandra Szyłło i Marzena Żylińska, doradczyni minister edukacji, oglądają film o prof. Hütherze i rozmawiają o szkole “Posłuszeństwo już mieliśmy. Jak w komorach gazowych kończył się gaz, to

Co sądzą dyrektorzy szkół artystycznych o ewaluacji zewnętrznej?

Prezentacja wyników ankiety dotyczącej ewaluacji zewnętrznej jako narzędzia wspierającego doskonalenie pracy szkoły i placówki artystycznej. Ankieta skierowana była do dyrektorów 70 dyrektorów  publicznych i niepublicznych  szkół i artystycznych działających w całej Polsce, które uczestniczyły w ewaluacjach zewnętrznych w ciągu ostatnich trzech lat. Badanie ankietowe było anonimowe i nieobowiązkowe. Uzyskano 28

Prawa i obowiązki uczniów, rodziców i nauczycieli związane z ocenianiem w szkole artystycznej

Prawa i obowiązki nauczyciela szkoły artystycznej związane z ocenianiem wewnątrzszkolnym Prawa rodziców i uczniów szkoły artystycznej związane z ocenianiem wewnątrzszkolnym Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i