Dobra praktyka w Liceum Plastycznym w Rzeszowie

Współpraca między Uniwersytetem Trzeciego Wieku działającym przy Uniwersytecie Rzeszowskim a Zespołem Szkół Plastycznych im Piotra Michałowskiego w Rzeszowie trwa od pięciu lat.

Zajęcia odbywają się w dwóch około dwudziesto osobowych grupach. Zajęcia odbywają się w pracowniach malarstwa i rysunku Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie, co sprzyja integracji i wymianie doświadczeń między pokoleniami. Słuchacze pracują w technice akwarelowej, akrylowej i olejnej.

Program zajęć dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku stanowi synteza wybranych elementów programu średniej szkoły plastycznej i pierwszego roku studium policealnego. Przy wyborze zagadnień programowych i metodyki nauczania kierujemy się wiekiem uczestników kursu, ich odmiennymi oczekiwaniami wobec szkoły. Zajęcia w tym wypadku mają na celu aktywizacje pokolenia seniorów. Takie podejście do zadań programowych dodatkowo determinuje różny stopień zaawansowania kursantów (w zajęciach uczestniczą absolwenci liceów plastycznych jak i osoby, które z malowaniem zetknęły się dopiero po przejściu na emeryturę), ponadto kurs nie ma określonych ram czasowych a uczestnicy nie otrzymują ocen, do zajęć można przystąpić w każdym momencie trwania kursu bez żadnej wstępnej weryfikacji.

Zespół Szkół Plastycznych w Rzeszowie dysponuje aulą wystawienniczą. Co jakiś czas, najczęściej raz w roku, odbywa się wystawa prac słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Najbliższa wystawa będzie miała miejsce w maju 2013.

Słuchacze kursu biorą liczny udział w konkursach i przeglądach twórczości amatorskiej
w całym kraju nierzadko zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Zajęcia prowadzili artyści malarze Andrzej Korzec, Barbara Hubert a obecnie artysta malarz Jakub Ataman.

Artysta Malarz Jakub Ataman

 

 Galeria zdjęć dobrej praktyki w Liceum Plastycznym w Rzeszowie

 

 


Szanowni Państwo

Zapraszamy serdecznie do opisania działań realizowanych przez Państwa szkoły. Mogą to być projekty edukacyjne i artystyczne, programy działań, rozwiązania organizacyjne oraz nowatorskie działania dydaktyczne i wychowawcze, zilustrowane ewentualnie zdjęciami, filmami i nagraniami.

Mamy nadzieję, że uznają Państwo, że jest to dobra okazja do podzielenia się swoimi pomysłami i doświadczeniem, a także do promocji szkoły i nauczycieli.

Prosimy o przesyłanie materiałów na adres:  j_bedner@wp.pl

Znajdź CEA na Facebooku

WITRYNY CEA