Dobre praktyki – Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie

Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie jest dwuletnią szkołą, w której dominuje praktyczny profil kształcenia. Działania praktyczne są ściśle skorelowane z programem kształcenia, a konkretne doświadczenia i umiejętności nabyte w Studium, pozwalają absolwentom znaleźć się na wymagającym rynku pracy. Dobre praktyki są od lat wpisane w proces kształcenia, są związane ze specjalnościami Studium, przejawiają się w wielu płaszczyznach i aspektach, tym samym znakomicie przygotowują do pracy w szeroko rozumianej animacji i kulturze.

Poniżej przedstawione zostały przykłady dobrych praktyk, które od wielu lat są realizowane w Studium. Te wybrane przedsięwzięcia na stałe wpisały się w życie kulturalnej artystyczne środowiska lokalnego. Mają swoją tradycję, renomę i z całą pewnością są i mogą być źródłem inspiracji dla innych.

Dyrektor Studium
dr Łukasz Szmyd
 

„Dni Autorskie” – wystawa dyplomowa II roku kierunku Fotografia

Promocja tańca współczesnego poprzez różnorodne działania

Przegląd Dziecięcych Zespołów Tanecznych KACZUCHA

XIX Przegląd Młodzieżowych Wieczorów Rozrywkowych BLAGA 2013

 

 


Znajdź CEA na Facebooku

WITRYNY CEA