Dobre praktyki w PSM I stopnia w Bielsku Podlaskim

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Bielsku Podlaskim istnieje od 1972 roku. Szkoła kształci 195 uczniów z czterech powiatów: bielskiego, białostockiego, hajnowskiego, siemiatyckiego.

Zaspokajając potrzebę obcowania ze sztuką nasza szkoła w środowisku pełni rolę „ małej filharmonii”. Prowadzi szeroką działalność koncertową, współpracuje z wieloma zaprzyjaźnionymi samorządami lokalnymi, instytucjami: domami kultury, domami pomocy społecznej, przedszkolami, szkołami ogólnokształcącymi, stowarzyszeniami, szkołą specjalną w Bielsku Podlaskim, zakładami pracy, Chórem Polskiej Pieśni Narodowej w Bielsku Podlaskim.

Dzięki licznym kontaktom i sponsorom szkoła stale otrzymuje wsparcie finansowe i rzeczowe:

  • w roku 2001 władze miasta przekazały nieodpłatnie na użytek szkoły czterokondygnacyjny, przestrzenny budynek na nową siedzibę,
  • w roku 2009 liczni sponsorzy (firmy i zakłady pracy Bielska Podlaskiego) wyposażyli i umeblowali, dwie klasy teoretyczne, klasę kontrabasu, klasę wiolonczeli i bibliotekę,
  • w 2009 roku utworzona została klasa perkusji, która została wyposażona przez sponsorów w niezbędne instrumenty muzyczne: zestaw perkusyjny, tom-tomy – instrumenty otrzymaliśmy dzięki funduszom uzyskanym na balu charytatywnym, który zorganizował Chór Pieśni Narodowej na rzecz klasy perkusji. Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski sfinansował zakup ksylofonu i wibrafonu. Obecnie w planach miasta jest również zakup marimby.
  • w roku 2010 Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski sfinansował zakup włoskiego akordeonu guzikowego Pigini,
  • w roku 2012 z okazji jubileuszu szkoły Firma Suempol  zafundowała fortepian Yamaha
  • w roku 2012 z okazji jubileuszu zaprzyjaźnieni plastycy z Bielskiego Domu Kultury i z Ośrodka Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim przekazali  szkole  piękne obrazy i collage o tematyce muzycznej, które zdobią holl i korytarze szkoły,

Dzięki współpracy z samorządami udało się zainicjować utworzenie w roku 2006 funduszu stypendialnego dla dzieci artystycznie uzdolnionych Marszałka Województwa Podlaskiego. Przyznane stypendia dzieci otrzymują przez cały rok. Nasi zdolni uczniowie już siedmiokrotnie otrzymali takie stypendia.

Otwarcie się na współpracę z samorządami i instytucjami lokalnymi przynosi obopólne korzyści. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość prezentowania swojego dorobku artystycznego dla szerokiego grona odbiorców, co aktywizuje proces dydaktyczny. Szkoła współpracuje z wieloma szkołami i zespołami artystycznymi w Polsce i Europie: Szwecja, Macedonia, Mołdawia, Białoruś, Ukraina, Czechy. Aktywność w środowisku i działalność koncertowa przyczynia się do promocji szkoły oraz naszego miasta i regionu.

Opracowały: Gabriela Podleska – dyrektor szkoły i Edyta Lebieżyńska – wicedyrektor szkoły

 

Galeria zdjęć PSM I stopnia w Bielsku Podlaskim

 

 


Szanowni Państwo

Zapraszamy serdecznie do opisania działań realizowanych przez Państwa szkoły. Mogą to być projekty edukacyjne i artystyczne, programy działań, rozwiązania organizacyjne oraz nowatorskie działania dydaktyczne i wychowawcze, zilustrowane ewentualnie zdjęciami, filmami i nagraniami.

Mamy nadzieję, że uznają Państwo, że jest to dobra okazja do podzielenia się swoimi pomysłami i doświadczeniem, a także do promocji szkoły i nauczycieli.

Prosimy o przesyłanie materiałów na adres:  j_bedner@wp.pl

Znajdź CEA na Facebooku

WITRYNY CEA