Muzyka ludowa w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. St. Moniuszki w Zbąszyniu

Muzyka ludowa w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. St. Moniuszki w Zbąszyniu

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. St. Moniuszki w Zbąszyniu od początku swej działalności tj. od roku 1959 prowadzi naukę gry na instrumentach ludowych Regiony Kozła. Są to: kozioł biały weselny, kozioł czarny ślubny, sierszenki i mazanki. Tradycja ludowa była zawsze na tym terenie bardzo żywa, a Szkoła Muzyczna wiernie jej towarzyszyła. Bywały czasy bardziej i mniej łaskawe, jednak chyba nigdy nie doceniono w Regionie Kozła muzyki ludowej tak mocno jak dziś.

W III Rzeczypospolitej, a w szczególności po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej pojawiły się nowe możliwości wykorzystania działalności muzyków ludowych dla rozwoju zaplecza muzycznego Zbąszynia. Od roku 2010, dzięki zaangażowaniu ówczesnych pracowników Urzędu Gminy Tomasza Kurasińskiego (zastępcy burmistrza) i Kamila Sieratowskiego (kierownika Referatu ds. funduszy pomocowych) podjęto próby złożenia wniosku o dotację na budowę nowego obiektu Szkoły Muzycznej w Zbąszyniu. W sierpniu 2012 r. przyznane zostały środki w ramach POIiŚ na projekt pn. Filharmonia Folkloru Polskiego – przebudowa i rozbudowa szkoły muzycznej w Zbąszyniu o salę koncertową, pomieszczenia dydaktyczne i warsztaty”. Umowę o dofinansowaniu Projektu przez MKiDN podpisali 30 listopada 2012r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz dyrektor PSM I st. w Zbąszyniu Julita Skowrońska.

Dziś obiekt już jest użytkowany, budząc nasz entuzjazm i dodając sił do pracy, a ja chciałabym się z Państwem podzielić refleksją w jaki sposób można w obecnej rzeczywistości wykorzystać muzykę ludową w szkole muzycznej I stopnia.

1. Nauka gry na instrumencie ludowym jest w naszej szkole przedmiotem nieobowiązkowym. Zważywszy jednak na popularność muzykowania rodzinnego w Regionie Kozła, rodzice często zapisują dzieci do szkoły muzycznej właśnie w celu doskonalenia gry na koźle czy mazankach. Uczniowie realizują program nauczania instrumentu klasycznego, a równocześnie grają muzykę ludową. No koncertach prezentujemy oba nurty- klasyczny i ludowy. Kultywowanie muzyki ludowej zdecydowanie przyczynia się do integracji uczniów. Uczestniczą we wspólnych wyjazdach, warsztatach i koncertach. Nawiązane w szkole kontakty owocują kontynuowaniem wspólnej gry w kapelach ludowych i zespołach muzyki rozrywkowej. Reforma szkolnictwa artystycznego pozwala na solidniejsze umocowanie muzyki ludowej w planie nauczania naszej szkoły. Dzieci, które rozpoczęły naukę w roku szkolnym 2014/2015 będą już obowiązkowo uczestniczyć przez jeden rok w zajęciach w folkloru, obowiązkowo przez jeden rok uczyć się gry na instrumencie ludowym oraz nadobowiązkowo będą mogły tańczyć w zespole ludowym.

2. Stowarzyszenie Muzyków Ludowych- działa od początku przy PSM I st. w Zbąszyniu. Statutowa działalność Stowarzyszenia to nie tylko wspieranie muzyków ludowych, ale także współpraca ze szkołą muzyczną. Dzięki staraniom Stowarzyszenia udało się pozyskać środki finansowe na:
a) Warsztaty im. Oskara Kolberga „Skąd Przychodzimy?” -Współfinansowane przez CEA warsztaty były znakomitą okazją do przypomnienia sylwetki Oskara Kolberga oraz jego dorobku. W programie spotkania znalazł się wykład gości z Instytutu Kolberga – Agaty Skrukwy (autorki najnowszej monografii Kolberga) oraz Macieja Prochaski. Odbyły się także warsztaty tańców ludowych, lekcja rytmiki z zastosowaniem muzyki ludowej oraz koncert znakomitego zespołu Wieniawski Kwartet, prezentującego muzykę klasyczną opartą na elementach ludowych.
b) Biesiady koźlarskie- organizowane są corocznie w ostatni weekend września. Przybywają na tę imprezę muzycy ludowi z całego świata, grający na instrumentach dudowych. Organizowane są konkursy: „Młodych Muzyków”, „Kapel”, „Duetów Mistrz- Uczeń”. Uczniowie naszej szkoły bardzo często zajmują czołowe miejsca w poszczególnych dziedzinach.
c) „Skarby Wielkopolskiej Muzyki na dudy, kozły i smyki”- warsztaty obejmowały zajęcia śpiewu, tańca ,budowania instrumentów oraz naukę melodii ludowych metodą beznutową, jak każe tradycja. Impreza zakończyła się wielkim galowym koncertem, prezentującym efekty pracy. Impreza cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.

3. Koncerty środowiskowe- w Gminie Zbąszyń nie działa żadna instytucja, zajmująca się organizacją życia muzycznego. Najbliższe sale koncertowe to Filharmonia Zielonogórska i Filharmonia Poznańska. Jako Państwowa Szkoła Muzyczna zdajemy sobie sprawę, że ta sytuacja nakłada na nas szczególne obowiązki. Zawsze staraliśmy się organizować jak najwięcej koncertów środowiskowych. Było to związane z przemieszczeniem się nauczycieli i uczniów, wożeniem potrzebnego sprzętu i graniem w niedostosowanych salach. Teraz mamy aulę koncertową „ z prawdziwego zdarzenia”- świetną akustycznie, mieszczącą 220 osób, z nowymi fortepianami oraz profesjonalnym systemem nagłośnieniowym. Dlatego obok koncertów szkolnych organizujemy także koncerty z obsadą wykonawczą zawodowych muzyków. I znów nieoceniona jest tu rola SML-u. Jako beneficjenta POIiŚ obowiązuje nas pięcioletni zakaz biletowania imprez. Statut SML umożliwia przekazywanie wpłat przez prywatnych darczyńców, a także przekazywanie 1% podatku. Dzięki temu możemy z dumą powiedzieć, że w Filharmonii Folkloru Polskiego dzieję się bardzo wiele. Jak bardzo jest to potrzebne środowisku świadczy ogromna frekwencja, często owe wymarzone niegdyś 220 miejsc nie wystarcza. Instrumenty ludowe są w naszej szkole od zawsze. Jednak dopiero teraz zrozumieliśmy, że to właśnie nas wyróżnia i stwarza nowe możliwości działania. Czasem wystarczy trochę inicjatywy i wiary we własne siły, aby zmienić świat wokół nas. Tak stało się w małym miasteczku na Zachodzie Polski- Zbąszyniu.

Julita Skowrońska
Dyr. PSM I st. im. St. Moniuszki w Zbąszyniu


 

 


Znajdź CEA na Facebooku

WITRYNY CEA