Narzędzia diagnostyczne do analizy efektów kształcenia

Szanowni Państwo

W zakładce „Narzędzia diagnostyczne do analizy efektów kształcenia” znajdują się arkusze opracowane w programie Excel, które oddajemy do Państwa dyspozycji.

Mogą one być wykorzystane w całości lub w części do opisu badanych zewnętrznie efektów kształcenia artystycznego i ogólnego, a także do analizy wskaźników dotyczących kontynuacji i rezygnacji z nauki w szkole artystycznej. Mogą także stać się inspiracją do wspólnego namysłu nad mocnymi stronami i trudnościami, jakie towarzyszą Wam w realizacji zadań dydaktycznych Waszej szkoły.

Prosimy o potraktowanie tych narzędzi, jako uzupełnienia analizy wyników oceniania wewnątrzszkolnego. Liczymy na to, że całościowy obraz efektów kształcenia i wynikające stąd wnioski będą wsparciem w doskonaleniu waszej pracy dydaktycznej.

Bardzo ważne będą dla nas uwagi Państwa na temat użyteczności tych narzędzi.

Efekty kształcenia – PSM I stopnia

Efekty kształcenia – PSM II stopnia

Efekty kształcenia – Liceum Plastyczne

Edukacyjna Wartość Dodana (dla szkół z pionem ogólnym) – ewd.edu.pl