Narzędzia problemowej ewaluacji zewnętrznej – obszar “Zarządzanie szkołą lub placówką”