OSM I stopnia w Piszu – zmiany w systemie oceniania uczniów dokonane na podstawie ewaluacji wewnętrznej

 

Do programu wychowawczego szkoły, na okres próbny wprowadzono punktowy system oceniania zachowania uczniów. Zmiany w sposobie oceniania zachowania uczniów dokonano decyzją
nauczycieli na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

Celem dokonanej zmiany było:

• włączenie wszystkich nauczycieli do uczestnictwa w procesie oceniania zachowania uczniów
i zmotywowanie ich do systematycznej i konsekwentnej oceny zachowania,

• wdrażanie uczniów do ponoszenia odpowiedzialności za własne czyny,

• zmotywowanie uczniów do podejmowania dodatkowych działań, pozytywnie wpływających
na ich oceny za zachowanie.

Czytaj więcej

 

 


Znajdź CEA na Facebooku

WITRYNY CEA