Projekt “Zatańcz tę muzykę, a powiem Ci jak ją zagrasz”

 

Projekt “Zatańcz tę muzykę, a powiem Ci jak ją zagrasz” – korelacja zajęć tańca ludowego z lekcjami fortepianu

1. M- ce realizacji projektu: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach.

2. Opracowanie projektu: Marzena Ludwikowska- nauczyciel fortepianu i tańca ludowego w ZPSM w Kielcach.

3. Uczniowie objęci projektem: grupa 12 pianistów, uczniów klas II-V z OSM I st.(4 osoby) i PSM I st.(8 osób) uczestniczących w nadobowiązkowych zajęciach tańca ludowego- raz w tygodniu, w wymiarze 1i1/3 jednostki lekcyjnej.

4. Nauczyciele współtworzący projekt: Dorota Olczyk, Dorota Witkowska- nauczycielki fortepianu, współodpowiedzialne za przygotowanie podsumowującej projekt części konkursowej, oraz nauczyciele fortepianu, uczniów biorących udział w projekcie.

5. Termin realizacji projektu: wrzesień 2012- maj 2014 r.

6. Cel główny: kształtowanie u uczniów świadomości charakterystycznych cech tańców,
przez praktyczne działania na zajęciach tanecznych, poprzedzające realizację ich instrumentalnych form na lekcjach fortepianu.


Czytaj więcej

 

 


Znajdź CEA na Facebooku

WITRYNY CEA