Przydatne adresy

Centrum Edukacji Artystycznej – ewaluacja

 

Instytut Badań Edukacyjnych
www.ibe.edu.pl

Centralna Komisja Egzaminacyjna
www.cke.edu.pl

SCHOLARIS – portal wiedzy dla nauczycieli
www.scholaris.pl

OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI
www.ore.edu.pl 

SYSTEM EWALUACJI OŚWIATY – Nadzór Pedagogiczny
www.npseo.pl

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH
www.censa.pl 

MEAKULTURA
www.meakultura.pl

SKARBIEC BIBLIOTEKI NARODOWEJ
www.polona.pl

BIBLIOTEKA INTERNETOWA “Wolne Lektury”
wolnelektury.pl